STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60001 19012685/HSCBA-HCM 190000948/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện.

Còn hiệu lực

60002 19012693/HSCBA-HCM 190000949/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Thiết bị kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

60003 19012728/HSCBA-HCM 190000950/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Máy xét nghiệm điện giải và hóa chất

Còn hiệu lực

60004 19012723/HSCBA-HCM 190000951/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Nội thất y tế _Young IL M Co., Ltd.

Còn hiệu lực

60005 19012715/HSCBA-HCM 190000952/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực