STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60051 000.00.19.H29-200908-0002 200001649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA Vật tư giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

60052 000.00.19.H29-200909-0018 200001650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KIM ĐÔNG BANG Khuôn nhựa y tế định hình hỗ trợ phẩu thuật mũi

Còn hiệu lực

60053 000.00.19.H29-200909-0001 200001651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hệ thống máy nhuộm lam

Còn hiệu lực

60054 000.00.19.H29-200907-0014 200000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

60055 000.00.19.H29-200910-0011 200000320/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực