STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60066 000.00.19.H26-200629-0003 200001200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi ECOSEA trẻ em

Còn hiệu lực

60067 000.00.19.H26-200701-0031 200000213/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG

Còn hiệu lực

60068 000.00.19.H26-200629-0002 200000214/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - WINSACOM

Còn hiệu lực

60069 000.00.19.H26-200702-0012 200001201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Pipette và đầu côn dùng trong y tế

Còn hiệu lực

60070 000.00.19.H26-200602-0005 200001202/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Gel siêu âm

Còn hiệu lực