STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60086 000.00.04.G18-200605-0510 20000085/2020/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

60087 000.00.19.H29-200616-0009 200000186/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÙNG LÂM Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

60088 000.00.19.H29-200615-0014 200001020/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60089 000.00.19.H29-200619-0005 200000187/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60090 000.00.19.H29-200619-0001 200001022/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH TÂM Khẩu trang y tế Thanh Tâm

Còn hiệu lực