STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60096 000.00.19.H29-200618-0007 200000159/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE

Còn hiệu lực

60097 000.00.19.H29-200623-0003 200001026/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH Khẩu trang y tế.

Còn hiệu lực

60098 000.00.19.H29-200623-0004 200001027/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

60099 000.00.19.H29-200605-0005 200000189/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TSA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60100 000.00.10.H31-200617-0001 200000017/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Dung dịch súc miệng họng MEDORAL

Còn hiệu lực