STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60101 000.00.10.H31-200617-0003 200000018/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÚC HƯNG YÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60102 000.00.17.H54-200626-0002 200000009/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

60103 000.00.17.H54-200626-0001 200000008/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

60104 20000515/HSCBMB-ĐL 200000002/PCBMB-ĐL

CHI NHÁNH ĐĂKLĂK CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

60105 000.00.17.H09-200612-0001 200000080/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực