STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60101 18009060/HSCBA-HCM 180000178/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tách chiết acid nucleic và Real Time PCR tự động công suất cao cobas® 6800

Còn hiệu lực

60102 18009032/HSCBA-HCM 180000179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Máy định danh vi khuẩn vi rút

Còn hiệu lực

60103 18009053/HSCBA-HCM 180000180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Nhóm Họ Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

60104 18009076/HSCBA-HCM 180000181/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

60105 18009079/HSCBA-HCM 180000182/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Banh Phẫu Thuật

Còn hiệu lực