STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60101 17007456/HSCBA-HN 170000906/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ phận giữ kim

Còn hiệu lực

60102 17011068/HSCBMB-HN 170000857/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTEK

Còn hiệu lực

60103 17007416/HSCBA-HN 170000907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MỸ THÀNH Hóa chất dùng cho máy huyết học

Còn hiệu lực

60104 17011037/HSCBMB-HN 170000858/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH PHONG

Còn hiệu lực

60105 17007350/HSCBA-HN 170000909/PCBA-HN

CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT QUANG MINH Cáng cứu thương

Còn hiệu lực