STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60136 17009706/HSCBA-HN 180000165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thiết bị lưu trữ hình ảnh y khoa độ phân giải cao

Còn hiệu lực

60137 18000003/HSCBMB-HT 180000001/PCBMB-HT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN

Còn hiệu lực

60138 18009034/HSCBA-HCM 180000156/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Đục phẫu tích

Còn hiệu lực

60139 18009023/HSCBA-HCM 180000157/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM FORCEPS

Còn hiệu lực

60140 18000308/HSCBA-CT 180000007/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG MITOYO COOLING PATCH (Miếng dán lạnh Mitoyo)

Còn hiệu lực