STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60136 000.00.19.H29-200908-0010 200000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ TOÀN LỰC

Còn hiệu lực

60137 000.00.19.H29-200831-0004 200001642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Hệ thống kính vi phẫu tích hợp cánh tay robot MODUS V

Còn hiệu lực

60138 000.00.19.H29-200908-0008 200001643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OPTIMISE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60139 000.00.19.H29-200909-0015 200001644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VTA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

60140 000.00.19.H29-200909-0017 200001645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DUY THĂNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực