STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60141 000.00.10.H31-200903-0001 200000030/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐÔNG Á KHẨU TRANG Y TẾ SHELTON MEDIMASK

Còn hiệu lực

60142 000.00.16.H10-200901-0001 200000003/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Găng tay y tế các loại

Còn hiệu lực

60143 000.00.16.H23-200903-0001 200000047/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINH MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60144 000.00.16.H23-200905-0001 200000048/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH TUẤN NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60145 000.00.16.H02-200915-0003 200000028/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VẠN MỸ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực