STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60141 18009740/HSCBA-HN 180000134/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR TÚI HẬU MÔN NHÂN TẠO SOFTOMY (SOFTOMY COLOSTOMY BAG)

Còn hiệu lực

60142 18009738/HSCBA-HN 180000135/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR GẠC PHẪU THUẬT (GAUZE SPONGES)

Còn hiệu lực

60143 18009744/HSCBA-HN 180000136/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BƠM CHO ĂN SỬ DỤNG MỘT LẦN ( DISPOSABLE FEEDING SYRINGE)

Còn hiệu lực

60144 18009737/HSCBA-HN 180000138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH TANA (TANA ACTIVE CARBON MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

60145 18009745/HSCBA-HN 180000139/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR CHỈ NHA KHOA (DENTAL FLOSS)

Còn hiệu lực