STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60151 17008851/HSCBA-HCM 180000137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Dụng cụ lọc khí trong tủ cấy

Còn hiệu lực

60152 17008853/HSCBA-HCM 180000138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Máy lọc khí

Còn hiệu lực

60153 18000006/HSCBMB-CB 180000003/PCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRẦN NGA

Còn hiệu lực

60154 18000005/HSCBMB-CB 180000001/PCBMB-CB

CHI NHÁNH CAO BẰNG - CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

60155 18000004/HSCBMB-CB 180000002/PCBMB-CB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO LAN 88

Còn hiệu lực