STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60156 18011610/HSCBA-HN 180001824/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Khung tập đi

Còn hiệu lực

60157 18011611/HSCBA-HN 180001825/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn điều trị hồng ngoại

Còn hiệu lực

60158 18011781/HSCBMB-HN 180000261/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

60159 18011584/HSCBA-HN 180001826/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

60160 18011597/HSCBA-HN 180001827/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ Panh nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực