STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60166 18011646/HSCBA-HN 180001851/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Tủ đầu giường nhựa có hộc để giầy dép

Còn hiệu lực

60167 18011647/HSCBA-HN 180001852/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Bàn ăn di động cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

60168 18011648/HSCBA-HN 180001853/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Cáng y tế

Còn hiệu lực

60169 18011651/HSCBA-HN 180001854/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy nhuộm tế bào

Còn hiệu lực

60170 18011793/HSCBMB-HN 180000267/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ETS VIỆT NAM

Còn hiệu lực