STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60171 18012009/HSCBA-HN 180002226/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI ANH CMS ARQON VIỆT NAM Microlab STARlet IVD

Còn hiệu lực

60172 18012022/HSCBA-HN 180002227/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI ANH CMS ARQON VIỆT NAM STARMag 96 UniTube

Còn hiệu lực

60173 18012008/HSCBA-HN 180002228/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI ANH CMS ARQON VIỆT NAM Microlab® NIMBUS IVD

Còn hiệu lực

60174 18012021/HSCBA-HN 180002229/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI ANH CMS ARQON VIỆT NAM STARMag 96 UniPlate

Còn hiệu lực

60175 18011988/HSCBA-HN 180002230/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Máy soi cổ tử cung và phụ kiện

Còn hiệu lực