STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60176 000.00.10.H31-200911-0001 200000044/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60177 000.00.10.H31-200911-0003 200000045/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

60178 000.00.17.H09-200910-0002 200000113/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO HỘ LỢI KHANG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

60179 000.00.17.H09-200911-0003 200000114/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60180 000.00.18.H57-200910-0001 200000006/PCBA-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực