STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60181 000.00.19.H26-200617-0001 200000199/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ NAM ÂU

Còn hiệu lực

60182 000.00.19.H26-200616-0019 200001123/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LONG VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi Nano Sea

Còn hiệu lực

60183 000.00.19.H26-200611-0008 200001124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Hóa chất-Dung dịch đệm tinh sạch ADN ngoại bào.

Còn hiệu lực

60184 000.00.19.H26-200611-0011 200001125/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Hóa chất-Dung dịch đệm pha loãng và rửa phân tử ADN.

Còn hiệu lực

60185 000.00.19.H26-200615-0009 200001126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực