STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60181 18011614/HSCBA-HN 180001865/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bồn thủy liệu ngâm tay

Còn hiệu lực

60182 18011768/HSCBMB-HN 180000269/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI

Còn hiệu lực

60183 18011523/HSCBA-HN 180001866/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Cán dụng cụ dẫn đường khoan

Còn hiệu lực

60184 18011585/HSCBA-HN 180001867/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

60185 18011627/HSCBA-HN 180001868/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau

Còn hiệu lực