STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60191 000.00.19.H26-200819-0014 200001596/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE XỊT MŨI BÁCH NIÊN XOANG GREEN

Còn hiệu lực

60192 000.00.19.H26-200831-0006 200001598/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG DUNG DỊCH NHỎ TAI THUẦN MỘC

Còn hiệu lực

60193 000.00.19.H26-200821-0012 200001599/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, Họ banh/van

Còn hiệu lực

60194 000.00.19.H26-200828-0009 200001600/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa (Gồm cả KHHGĐ)

Còn hiệu lực

60195 000.00.19.H26-200828-0016 200000321/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP

Còn hiệu lực