STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60191 17008841/HSCBMB-HCM 180000014/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLDENLIFE

Còn hiệu lực

60192 18008846/HSCBMB-HCM 180000013/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

60193 17001330/HSCBMB-ĐNa 180000001/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ARTCARE

Còn hiệu lực

60194 18009748/HSCBA-HN 180000084/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Khung kéo liên tục

Còn hiệu lực

60195 18009743/HSCBA-HN 180000085/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY Hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa (IVD) dùng cho máy phân tích điện giải, khí máu

Còn hiệu lực