STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60246 19000279/HSHNPL-BYT 19000573/BYT-CCHNPL

HOÀNG ANH TUẤN

Còn hiệu lực

60247 19000275/HSHNPL-BYT 19000571/BYT-CCHNPL

PHẠM HỮU ĐỨC

Còn hiệu lực

60248 19000182/HSHNPL-BYT 19000569/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM

Còn hiệu lực

60249 19000274/HSHNPL-BYT 19000567/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ XUÂN BÌNH

Còn hiệu lực

60250 19000272/HSHNPL-BYT 19000565/BYT-CCHNPL

VÕ CÔNG THỦ

Còn hiệu lực