STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60251 17009664/HSCBA-HN 180000003/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ khớp nối/ bảo vệ dụng cụ phẫu thuật thăm dò và giấy hấp, đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

60252 17009611/HSCBA-HN 180000004/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Giường điện đa năng cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

60253 17009610/HSCBA-HN 180000005/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Khay bàn qua giường cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

60254 17011489/HSCBMB-HN 180000001/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

60255 17009672/HSCBA-HN 180000006/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ ỐNG NGHIỆM EDTA

Còn hiệu lực