STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60261 17009626/HSCBA-HN 180000016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tạo đường hầm

Còn hiệu lực

60262 17009580/HSCBA-HN 180000017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ mài

Còn hiệu lực

60263 17009622/HSCBA-HN 180000018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ cắt, kẹp, xoắn chỉ thép

Còn hiệu lực

60264 17009614/HSCBA-HN 180000019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy xét nghiệm ammonia trong máu

Còn hiệu lực

60265 17009620/HSCBA-HN 180000020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Họ giường hồi sức tích cực và phụ kiện

Còn hiệu lực