STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60266 000.00.19.H29-200511-0011 200000171/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH TÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60267 000.00.19.H29-200615-0013 200000172/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH KIM SƠN PHAMATECH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60268 000.00.19.H29-200617-0004 200000983/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Băng gạc vô trùng không thấm nước

Còn hiệu lực

60269 000.00.19.H26-200611-0009 200001088/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE Khẩu trang y tế N95

Còn hiệu lực

60270 000.00.19.H26-200611-0007 200001089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SUN E’LOGE Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực