STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60266 17009620/HSCBA-HN 180000020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Họ giường hồi sức tích cực và phụ kiện

Còn hiệu lực

60267 17009587/HSCBA-HN 180000021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Mô hình giảng dạy

Còn hiệu lực

60268 17009684/HSCBA-HN 180000022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đèn trong phòng khám

Còn hiệu lực

60269 17009700/HSCBA-HN 180000024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BỆNH VIỆN C&U VIỆT NAM máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

60270 17008829/HSCBMB-HCM 180000002/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG CHI

Còn hiệu lực