STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60271 000.00.19.H29-200903-0006 200001547/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Nhíp/kẹp dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

60272 000.00.19.H29-200903-0021 200001548/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kéo dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

60273 000.00.19.H29-200903-0019 200001549/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Tuốc nơ vít dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

60274 000.00.19.H29-200903-0015 200001550/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Khay, hộp, chén đựng dung dịch dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm

Còn hiệu lực

60275 000.00.19.H29-200903-0013 200001551/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Thìa nạo, róc màng xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực