STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60286 17008735/HSCBA-HCM 170003005/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nghiệm

Còn hiệu lực

60287 17008902/HSCBA-HCM 170003006/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM Dung dịch bảo quản tế bào Novaprep

Còn hiệu lực

60288 17008901/HSCBA-HCM 170003007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Que thử dùng cho máy xét nghiệm đường huyết

Còn hiệu lực

60289 17000006/HSCBMB-VP 180000002/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐỨC NGUYÊN KHANG

Còn hiệu lực

60290 17000005/HSCBMB-VP 180000001/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM

Còn hiệu lực