STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60291 17009647/HSCBA-HN 170002939/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH Cồn sát trùng dụng cụ 70 độ

Còn hiệu lực

60292 17009648/HSCBA-HN 170002940/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH Cồn sát trùng dụng cụ 90 độ

Còn hiệu lực

60293 17009649/HSCBA-HN 170002941/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH Nước muối sinh lý NaCl 0,9%

Còn hiệu lực

60294 17006333/HSCBSX-HN 170000060/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

60295 17006331/HSCBSX-HN 170000058/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TỬ BÁCH KHOA Máy đọc Gelcard bằng hình ảnh

Còn hiệu lực