STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60301 18011501/HSCBMB-HN 180000008/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

60302 18011502/HSCBMB-HN 180000007/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GENE VIỆT

Còn hiệu lực

60303 17009734/HSCBA-HN 180000075/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Giường bệnh nhân điều khiển tay quay

Còn hiệu lực

60304 17009735/HSCBA-HN 180000076/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Cáng đẩy bệnh nhân cấp cứu điều khiển tay quay và điều khiển thủy lực

Còn hiệu lực

60305 18008957/HSCBA-HCM 180000067/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA LINH Xốp phủ vết thương các Size

Còn hiệu lực