STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60306 19000265/HSHNPL-BYT 19000551/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CÁT TRIỀU

Còn hiệu lực

60307 19000264/HSHNPL-BYT 19000547/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực

60308 19000262/HSHNPL-BYT 19000545/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THANH THỦY

Còn hiệu lực

60309 19000261/HSHNPL-BYT 19000542/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LUẬN

Còn hiệu lực

60310 19000260/HSHNPL-BYT 19000540/BYT-CCHNPL

LÊ ĐỨC HÀ

Còn hiệu lực