STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60306 18008962/HSCBA-HCM 180000068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA LINH Co nối chữ Y dùng cho máy hút áp lực âm

Còn hiệu lực

60307 18008963/HSCBA-HCM 180000069/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA LINH Can chứa dịch dùng cho máy hút áp lực âm

Còn hiệu lực

60308 17008726/HSCBA-HCM 180000070/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

60309 18008956/HSCBA-HCM 180000071/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG HỌ DÂY NỐI TRUYỀN DỊCH

Còn hiệu lực

60310 17008946/HSCBA-HCM 180000073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Máy ép áp suất đa năng và các phụ kiện, vật liệu

Còn hiệu lực