STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60331 19000019/HSCBA-TB 190000005/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM GHẾ KHÁM NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

60332 19000511/HSCBMB-ĐL 190000003/PCBMB-ĐL

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA TÂY NGUYÊN

Còn hiệu lực

60333 19012611/HSCBA-HCM 190000844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

60334 19012552/HSCBA-HCM 190000845/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Thiết bị hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

60335 19012602/HSCBA-HCM 190000846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Đèn khám Tai mũi họng

Còn hiệu lực