STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60341 000.00.19.H29-200901-0001 200000237/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG

Còn hiệu lực

60342 000.00.19.H29-200901-0004 200001518/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT THUẬN THIÊN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

60343 000.00.19.H29-200827-0020 200001519/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Xe lăn cho người tàn tật

Còn hiệu lực

60344 000.00.19.H29-200827-0018 200001520/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Giường bệnh viện

Còn hiệu lực

60345 000.00.19.H29-200706-0002 200000238/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ENDOMED

Còn hiệu lực