STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60346 19005917/HSCBPL-BYT 200000031/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI

Còn hiệu lực

60347 19005874/HSCBPL-BYT 200000035/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT RQS

Còn hiệu lực

60348 170002901/HSCBPL-BYT 200000036/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN

Còn hiệu lực

60349 000.00.19.H29-200511-0011 200000171/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH TÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60350 000.00.19.H29-200615-0013 200000172/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH KIM SƠN PHAMATECH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực