STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60406 000.00.04.G18-200513-0482 20000088/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

60407 200304/NKTTB-BYT 200020/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Trang thiết bị y tế phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với SARS-CoV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người

Còn hiệu lực

60408 20000508/HSHNPL-BYT 20000081/BYT-CCHNPL

HOÀNG XUÂN LỢI

Còn hiệu lực

60409 20000506/HSHNPL-BYT 20000080/BYT-CCHNPL

ĐOÀN NGỌC ANH

Còn hiệu lực

60410 20000511/HSHNPL-BYT 20000079/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HÁN

Còn hiệu lực