STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60411 17008409/HSCBA-HN 170001820/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống bơm hút

Còn hiệu lực

60412 17008410/HSCBA-HN 170001821/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống dẫn lưu

Còn hiệu lực

60413 17008363/HSCBA-HN 170001822/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ chèn kẹp phình mạch

Còn hiệu lực

60414 17008364/HSCBA-HN 170001823/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ dẫn đường mũi khoan

Còn hiệu lực

60415 17008366/HSCBA-HN 170001824/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ đè lưỡi

Còn hiệu lực