STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60416 000.00.04.G18-200817-0019 20000502CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP HOÀNG LONG BẮC KẠN Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

60417 000.00.04.G18-200819-0003 20000501CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH CAO SU NHÂN TẠO KHÔNG BỘT/ PROTECTIVE GLOVES

Còn hiệu lực

60418 000.00.04.G18-200817-0017 20000500CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG Khẩu trang y tế Safety (Safety medical mask)

Còn hiệu lực

60419 000.00.04.G18-200818-0001 20000499CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ HT PRO MASK/ Medical Mask HT PRO MASK

Còn hiệu lực

60420 000.00.04.G18-200804-0005 20000498CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIRACLE Khẩu trang y tế MIRACLE (MIRACLE Medical Face Mask)

Còn hiệu lực