STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60476 20000005/HSCBA-HB 200000004/PCBA-HB

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA XOANG TRIỆU GIA Plus

Còn hiệu lực

60477 20001652/HSCBSX-ĐN 200000001/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHẮC ĐẠT Khẩu trang y tế (Mito/Mito Max), đơn vị tính (hộp)

Còn hiệu lực

60478 20013759/HSCBA-HCM 200000367/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy chế tác răng

Còn hiệu lực

60479 19013448/HSCBA-HCM 200000368/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng dán trong suốt, vô trùng

Còn hiệu lực

60480 20013880/HSCBA-HCM 200000369/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Buồng đo thính lực (không bao gồm thiết bị đo)

Còn hiệu lực