STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60556 000.00.19.H29-200826-0011 200001469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Màn hình thử thị lực

Còn hiệu lực

60557 000.00.19.H29-200825-0006 200000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BELLA

Còn hiệu lực

60558 000.00.19.H29-200826-0010 200001470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC THỊNH Khẩu trang y tế Phước Thịnh

Còn hiệu lực

60559 000.00.19.H29-200826-0013 200001471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHU ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

60560 000.00.17.H09-200827-0002 200000037/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH VIỆT THUẬN THIÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực