STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60581 000.00.19.H29-200821-0035 200001455/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

60582 000.00.19.H29-200821-0054 200001456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện dùng để lưu trữ, cung cấp nguồn điện và truyền tải dữ liệu cho máy đo đông máu và máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

60583 000.00.19.H29-200824-0015 200001457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÔNG BÍCH HUỆ KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

60584 000.00.19.H29-200821-0034 200001458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao được sử dụng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

60585 000.00.19.H29-200825-0005 200000286/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIUSA DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực