STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60591 000.00.19.H26-200821-0002 200001524/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ KIM PHÁT Bộ Chân giả cho người cụt dưới gối bàn

Còn hiệu lực

60592 000.00.19.H26-200828-0002 200001526/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ DIỆP Khẩu trang y tế Trí Diệp

Còn hiệu lực

60593 000.00.19.H26-200828-0004 200001527/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60594 000.00.17.H54-200827-0002 200000013/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN KHẨU TRANG Y TẾ (FACE MASK)

Còn hiệu lực

60595 000.00.17.H54-200826-0001 200000016/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực