STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60611 000.00.19.H26-200826-0003 200000200/PCBSX-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH TẠI HÀ NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60612 000.00.19.H26-200825-0001 200000201/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60613 000.00.19.H26-200827-0002 200000202/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60614 000.00.19.H29-200819-0014 200000285/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

60615 000.00.19.H29-200819-0016 200000225/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM IVY

Còn hiệu lực