STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60646 000.00.19.H29-200822-0003 200001452/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TINBEE Khẩu trang y tế LMS

Còn hiệu lực

60647 000.00.19.H26-200815-0002 200001483/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Đèn mổ

Còn hiệu lực

60648 000.00.19.H26-200815-0001 200001484/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VCARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60649 000.00.19.H26-200817-0015 200000293/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DR SMART LIFT

Còn hiệu lực

60650 000.00.19.H26-200817-0006 200000294/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực