STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60656 18010869/HSCBA-HCM 180001892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA NK-PYLORI TEST

Còn hiệu lực

60657 18010905/HSCBA-HCM 180001898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ CHẤT BỔ SUNG

Còn hiệu lực

60658 18010870/HSCBA-HCM 180001893/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ THUỐC NHUỘM VI SINH

Còn hiệu lực

60659 18010890/HSCBA-HCM 180001894/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Khay lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

60660 18010902/HSCBA-HCM 180001895/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN CHỞ

Còn hiệu lực