STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60681 18000449/HSCBA-ĐN 180000036/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Áo Choàng

Còn hiệu lực

60682 18000448/HSCBA-ĐN 180000035/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Gói Dụng Cụ Y Tế

Còn hiệu lực

60683 18011353/HSCBA-HN 180001794/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Mắt kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

60684 18011408/HSCBA-HN 180001795/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực

Còn hiệu lực

60685 18011754/HSCBMB-HN 180000255/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM

Còn hiệu lực