STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60681 000.00.19.H26-200811-0003 200001514/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG THÀNH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60682 000.00.19.H26-200821-0011 200000301/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC

Còn hiệu lực

60683 000.00.19.H26-200821-0001 200001516/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMY Khẩu trang y tế AMYMASK

Còn hiệu lực

60684 000.00.19.H26-200821-0006 200000302/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LABOCHEM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

60685 000.00.19.H26-200820-0012 200001517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản

Còn hiệu lực