STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60696 000.00.19.H29-200516-0007 200000859/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60697 000.00.19.H29-200525-0012 200000860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Miếng cầm máu mũi Sida-cel các cỡ ( PVA NASAL DRESSINGS with or without airtube, gauze, string)

Còn hiệu lực

60698 000.00.19.H29-200526-0003 200000861/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA Khẩu Trang y tế

Còn hiệu lực

60699 000.00.19.H29-200527-0005 200000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT -NGA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

60700 000.00.19.H29-200528-0005 200000138/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực