STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60696 18011548/HSCBA-HN 180001809/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

60697 18011583/HSCBA-HN 180001810/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

60698 18006366/HSCBSX-HN 180000030/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Muối rưả mũi xoang

Còn hiệu lực

60699 18011588/HSCBA-HN 180001811/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ trung phẫu ổ bụng

Còn hiệu lực

60700 18011589/HSCBA-HN 180001812/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường gấp

Còn hiệu lực