STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60711 18010874/HSCBA-HCM 180001868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM KÍNH HIỂN VI PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH HUYẾT HỌC

Còn hiệu lực

60712 18010875/HSCBA-HCM 180001869/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Dung dịch rửa dùng cho máy Đo Đông Máu

Còn hiệu lực

60713 18010877/HSCBA-HCM 180001871/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Cán dao phẫu thuật sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

60714 18010878/HSCBA-HCM 180001872/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dụng cụ banh, bẩy

Còn hiệu lực

60715 18010891/HSCBA-HCM 180001875/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DO Tủ lạnh y tế dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm

Còn hiệu lực