STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60716 18010893/HSCBA-HCM 180001877/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀN MỸ Hệ thống phòng mổ tim mạch

Còn hiệu lực

60717 18010901/HSCBA-HCM 180001878/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DO Tủ lạnh y tế dùng trong ngành dược

Còn hiệu lực

60718 18010910/HSCBA-HCM 180001879/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai nẹp mắt cá chân

Còn hiệu lực

60719 18010914/HSCBA-HCM 180001880/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀN MỸ Van điện từ cho bộ phân phối khí

Còn hiệu lực

60720 18009076/HSCBMB-HCM 180000224/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN AN

Còn hiệu lực