STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60721 000.00.19.H26-200822-0002 200000196/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HIỀN LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60722 000.00.19.H26-200824-0001 200001489/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60723 000.00.19.H26-200824-0002 200001490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60724 000.00.19.H26-200825-0007 200001493/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VTS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

60725 000.00.19.H26-200825-0004 200001494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH REMAN ĐẠI KIM KHẨU TRANG Y TẾ DAIKIM

Còn hiệu lực