STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60726 18010677/HSCBA-HCM 180001680/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Dụng cụ nuôi cấy tế bào

Còn hiệu lực

60727 18000002/HSCBA-KG 180000002/PCBA-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN TMT KIÊN GIANG KHÓA CHẠC BA

Còn hiệu lực

60728 18010602/HSCBA-HCM 180001639/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Máy mát xa nhỏ hiệu Thumper Mini Pro

Còn hiệu lực

60729 18010620/HSCBA-HCM 180001641/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch

Còn hiệu lực

60730 18010627/HSCBA-HCM 180001642/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN NOZOIL

Còn hiệu lực