STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60731 18000055/HSCBA-NA 180000026/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Nhiệt kế điện tử các loại.

Còn hiệu lực

60732 18000054/HSCBA-NA 180000025/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Huyết áp điện tử các loại.

Còn hiệu lực

60733 18011511/HSCBA-HN 180001787/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG Đèn tiểu phẫu di động

Còn hiệu lực

60734 18011512/HSCBA-HN 180001788/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG Loa soi tai mũi họng dùng một lần

Còn hiệu lực

60735 18011601/HSCBA-HN 180001791/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực