STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60736 18010820/HSCBA-HCM 180001849/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Bộ dây thở dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

60737 18010848/HSCBA-HCM 180001852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC

Còn hiệu lực

60738 18010850/HSCBA-HCM 180001853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAJEED & SONS Trang Thiết Bị Y Tế Loại A

Còn hiệu lực

60739 18010851/HSCBA-HCM 180001854/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Chai lăn làm nóng

Còn hiệu lực

60740 18010852/HSCBA-HCM 180001855/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Dầu cù là (Dầu cao)

Còn hiệu lực