STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60741 18010853/HSCBA-HCM 180001856/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Dầu cù là (Dầu cao)

Còn hiệu lực

60742 18010855/HSCBA-HCM 180001857/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ANH QUÂN Mũi mài hợp kim

Còn hiệu lực

60743 18010857/HSCBA-HCM 180001858/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA Khay nhựa chứa mẫu thử

Còn hiệu lực

60744 18010858/HSCBA-HCM 180001859/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSVIET Máy nhuộm tiêu bản tự động NOVAprep NPS25 và NPS50 (NOVAPrep Processor System NPS25 và NPS50 )

Còn hiệu lực

60745 18010860/HSCBA-HCM 180001860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực