STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60746 000.00.04.G18-200514-0001 20000150CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG KHẨU TRANG Y TẾ BẢO QUANG MASK (MEDICAL MASK - BAO QUANG MASK)

Còn hiệu lực

60747 000.00.04.G18-200513-0014 20000149CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT GALAXY MEDICAL Khẩu trang y tế GALAXY MEDICAL (GALAXY MEDICAL medical face mask)

Còn hiệu lực

60748 000.00.19.H26-200525-0017 200000164/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ESQ

Còn hiệu lực

60749 000.00.19.H26-200526-0010 200000165/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG

Còn hiệu lực

60750 000.00.19.H26-200526-0001 200000166/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẮC NAM

Còn hiệu lực