STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60751 18010657/HSCBA-HCM 180001663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HACO KID'S XLEAR NASAL SPRAY .75oz

Còn hiệu lực

60752 18010659/HSCBA-HCM 180001664/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

60753 18010661/HSCBA-HCM 180001665/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Kinh hiển vi nha khoa

Còn hiệu lực

60754 18010662/HSCBA-HCM 180001666/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ LỘC AN Đồ nội thất sử dụng trong ngành y

Còn hiệu lực

60755 18011400/HSCBA-HN 180001605/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Tấm nhận ảnh bản phẳng

Còn hiệu lực