STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60761 000.00.17.H62-200820-0001 200000012/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

60762 000.00.17.H62-200822-0001 200000020/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯỢNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp

Còn hiệu lực

60763 000.00.10.H55-200806-0001 200000010/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế health care face mask

Còn hiệu lực

60764 000.00.10.H55-200807-0002 200000011/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế poke medical health safe

Còn hiệu lực

60765 000.00.10.H55-200817-0002 200000012/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH THIỆN HẢI THÁI NGUYÊN Khẩu trang Y tế 3 lớp

Còn hiệu lực