STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60761 19009235/HSCBMB-HCM 190000106/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THIÊN THỜI ĐẠI

Còn hiệu lực

60762 19013455/HSCBA-HN 190000915/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QCL Giường bệnh đa năng điều khiển điện

Còn hiệu lực

60763 19013378/HSCBA-HN 190000916/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLORY VIỆT NAM Miếng dán con hổ (I-Ostealgia plaster)

Còn hiệu lực

60764 19013446/HSCBA-HN 190000917/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Giâý điện tim

Còn hiệu lực

60765 19013444/HSCBA-HN 190000918/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDILIGHT VIỆT NAM Đèn đọc Film X - Quang

Còn hiệu lực