STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60786 000.00.19.H26-200819-0008 200001568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

60787 000.00.19.H26-200901-0012 200001569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GEM ĐỨC Dung dịch vệ sinh mũi XIXOANG

Còn hiệu lực

60788 000.00.19.H26-200804-0017 200001570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HT PHẠM NGUYỄN Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

60789 000.00.19.H26-200902-0004 200001571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GEM ĐỨC Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

60790 000.00.19.H26-200828-0020 200000320/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ WELLBEING

Còn hiệu lực